ญี่ปุ่นวางแผนที่จะเร่งรัดการปฏิรูปตลาดแรงงาน กระตุ้นการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการคลังเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากสาธารณชน

ญี่ปุ่นวางแผนที่จะเร่งรัดการปฏิรูปตลาดแรงงาน กระตุ้นการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการคลังเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากสาธารณชน

ประการสุดท้าย สหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลของงบประมาณ เริ่มต้นการประหยัดแบบก้าวกระโดด และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วอชิงตันยังต้องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดการเงินสหรัฐเพื่อรักษาความน่าดึงดูดใจต่อนักลงทุนต่างชาติความไม่สมดุลของโลกไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนฉันใด ก็จะไม่หายไปในชั่วข้ามคืนฉันใด วัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือแบบพหุภาคีไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของโลกในจังหวะเดียว 

แต่เป็นการประสานข้อตกลงในแนวทางระยะกลางที่มุ่งลดความไม่สมดุลเหล่านั้นทีละน้อย

นโยบายที่เสนอโดยผู้เข้าร่วม เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเป็นก้าวแรกในทิศทางนั้น การเผยแพร่เป้าหมายทางเศรษฐกิจของพวกเขาเป็นการพิสูจน์เพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาและเป็นแผนที่นำทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการวัดความก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้จึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเต็มใจในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลเหล่านี้ 

ในส่วนของ IMF ในบริบทที่ได้รับมอบอำนาจให้วิเคราะห์และให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ จะติดตามการดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ประเทศเหล่านี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการริเริ่มทางเศรษฐกิจของพวกเขาจะยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่นำมาใช้โดยประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเทศที่เข้าร่วมห้าประเทศ ประเทศสมาชิก IMF อื่นๆ และตัวกองทุนเองต่างยอมรับว่าการปรึกษาหารือเหล่านี้สร้างสรรค์ 

สัญญาณที่ชัดเจนของความสำเร็จคือการหารือพหุภาคีรอบที่สองที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของโลกาภิวัตน์และนวัตกรรมทางการเงินต่อการเติบโตและความมั่นคง เช่นเดียวกับการหารือรอบแรก การปรึกษาหารือนี้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับประเด็นนี้ยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าการปรับปรุงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ จะเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการออมของภาครัฐหรือเอกชน 

หรือความไม่เป็นระเบียบเกิดขึ้นจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างกะทันหันและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะบีบให้การลงทุนและการเติบโตลดลง ผลลัพธ์หนึ่งน่าจะเป็นการเติบโตที่ลดลงของการส่งออกจากประเทศอื่นๆ ไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยุโรปต้องการความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรปคือการเพิ่มการเติบโตและประสิทธิภาพการจ้างงานด้วยจำนวนประชากรสูงอายุ การทำงานร่วมกันทางสังคมอยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้ว อาการต่างๆ ได้แก่ 

ความเป็นปรปักษ์ที่เพิ่มขึ้นต่อการรวมยุโรปและโลกาภิวัตน์ ขาดการปฏิรูป ความสมานฉันท์ทางสังคมมีแนวโน้มจะลดน้อยลงไปอีก ประชากรวัยทำงานที่ลดลงและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัยจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ ในปัจจุบัน มีคนอายุระหว่าง 15-65 ปีน้อยกว่าสี่คนต่อคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีทุกคน ภายในปี 2593 อัตราส่วนดังกล่าวอาจเข้าใกล้สองต่อหนึ่ง

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com